Frank View Training & Advies

Wat doet Frank View?

Om succesvol te blijven moeten organisaties en mensen zich kunnen aanpassen aan wijzigende omstandigheden. Wendbaarheid van mensen en organisaties is een kritische succesfactor immers het zijn de mensen de het verschil maken!
Frankview ondersteunt daarbij d.m.v. training en advies op drie thema's: 

Trainen van commerciële vaardigheden

Aan de hand van de sales cirkel die hieronder is afgebeeld wordt samen met de opdrachtgever geanalyseerd welke stappen in het sales proces binnen je bedrijf aandacht behoeven. De aandachtspunten worden door vertaald naar een interactief trainingsprogramma. De trainingen en aan de praktijk gekoppelde cases en rollenspellen worden in overleg ontwikkeld zodat de aansluiting op de beroepspraktijk maximaal is.

Illustratie

Voorbeelden van onderwerpen waarop getraind wordt zijn:

  • Netwerken
  • Effectief receptie- en beursgedrag
  • Onderhandelen
  • Presenteren
  • Telefonische acquisitie
  • Pitchen
  • Consultative selling

Als extra ondersteuning bij de ontwikkeling van commerciële vaardigheden kan gebruik worden gemaakt van het Lumina Sales persoonsprofiel.
Door middel van het Lumina Sales profiel wordt inzicht verkregen in het gedrag van uw medewerkers
zowel onder normale omstandigheden als onder druk. Het profiel waarin onder andere 24 vaardigheden worden besproken dient als vertrekpunt om aan de slag te gaan met de ontwikkeling van de gewenste salesvaardigheden.

Illustratie

Persoonlijke- en teamontwikkeling

Door middel van individuele sessies en (team) workshops helpt Frankview individuen en teams effectiever en wendbaarder te worden. Hierbij wordt gebruik gemaakt van Lumina Spark profielschetsen. Lumina Spark meet de persoonlijke voorkeuren van een individu aan de hand van vier kleuren, 8 aspecten en 24 eigenschappen die het persoonlijke voorkeurs gedrag beschrijven. Het instrument is geschikt voor de begeleiding van groepsdynamica, leiderschapstrajecten en talentmanagement. De inzet van Lumina Spark binnen organisaties leidt tot verbinding, diepgaande bewustwording en optimale samenwerking. Dit komt het individu, het team en de organisatie ten goede.

Illustratie

Ontwikkelen van visie, missie en kernwaarden

Wij zijn van mening dat een door het team zelf ontwikkelde en gedragen visie, missie en bijbehorende kernwaarden kritische succesfactoren zijn voor een succesvolle uitvoering. 
Nadat visie/missie en kernwaarden zijn geformuleerd is de volgende stap het “laden” van de kernwaarden zodat het geen vage begrippen zijn. De kernwaarden worden samen met het team vertaald naar bijpassend gedrag.
Dit gedrag wordt geïmplementeerd en geborgd binnen de organisatie.